Hvad er radon?

Radon er en gasart, som de fleste danskere måske har hørt om i forbindelse med boligkøb- eller salg, men det kan lige så vel være noget, som man hører om første gang. Radon er nemlig ikke farligt på kort sigt, men det kan meget vel være katastrofalt for ens helbred på den lange sigt, hvor det kan forøge risikoen for at pådrage sig lungekræft. Radon er nemlig et radioaktivt stof, der dannes fra radiums henfald. Radon er en farveløs og naturligt forekommende ædelgas, som man ikke kan undgå at være i kontakt med, men man kan mindske mængden af radon, som man er eksponeret for. 

Verdenssundhedorganisaiton, WHO, har fastsat en maksimalt anbefalet koncentration af radon i luften i hjemmet, som lyder på omtrent 100 Bq/m3. I Danmark skal der derfor i nybyggede hjem være en middelværdi, der ligger under 100 Bq/m3, mens at det samme gælder for omfattende renoveringer af eksisterende boliger, som også skal sikres. Men der findes ingen grænser for krav til mængden af radon i ældre boliger, blot en anbefaling fra Bygningsreglementet om, at der maks på være et radonniveau på 200 Bq/M3, hvilket altså stadig er 100 Bq/m3 mere end nye boliger, altså en fordobling af risikoen for at få lungekræft. 

Hvor mange har radon i sin bolig?

Sundhedsstyrrelsen er nået frem til, at omtrent 350.000 familier i Danmark bor i ejendomme med en radonkoncentration over 100 Bq/m3. Dertil er der omtrent 65.000 boliger i Danmark med en radonkoncentration på over 200 Bq/m3. Helt generelt anbefales det, at man lufter ud i boligen ved at skabe gennemtræk eller ved brug af ventilationsanlæg, hvorved man i høj grad kan forebygge mængden af radon i boligen. Bor man i en bolig med en radonkoncentration på over 200 Bq/m3, så burde man i høj grad overveje et radonsug, så man kan få gassen ud af hjemmet, da man på sigt kan blive gruelig syg. 


En radonmåling fås nemlig til en overskuelig pris, og det er penge godt givet ud, da et potentielt radonsug har en direkte effekt på ens helbred. Såfremt man har en fornemmelse om, at der findes en for høj radonkoncentration i ens hjem, så kan https://www.radonhuset.dk/ hjælpe en på vej med sikker rådgivning.